Tode Logo Web 01
วันธงชัย

เช็ค ฤกษ์ดี วันธงชัย ปี 65 สำหรับวันมงคลตลอดทั้งปี

เมื่อเข้าสู่ปีใหม่ก็ต้องเช็คดวงชะตาราศีในปีใหม่นี้เป็นอย่างไร เป็นปีชงด้วยหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ วันธงชัย ฤกษ์ดี 2565 อันเป็นมงคลในปี 2565 หากใครที่กำลังมองหาอยู่เพื่อเตรียมวางแแผนประกอบงานอันเป็นมงคลต่าง ๆ ในวันดี ๆ Tode88 ได้รวบรวมวันมงคล ฤกษ์ดี และวันธงชัยตลอดทั้งปีมาให้แล้ว จะตรงกับวันไหนบ้างมาดูกันได้เลย

วันธงชัย ปี 2565

วันธงชัยหรือวันที่เป็นมงคลที่ดีที่สุดเพื่อใช้ประกอบงานมงคลต่าง ๆ ตามโบราณกาลจะทำสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ เดินทาง หรือแม้กระทั่งการไปออกรบ จะต้องดูฤกษ์งามยามดี และ วันธงชัย เพื่องานที่ทำนั้นจะได้สำเร็จลุล่วง ราบรื่นไปได้ด้วยดี มีแต่ชัยชนะ ไม่มีอุปสรรคติดขัด สำหรับวันธงชัยตลอดทั้งปี 2565 มีดังนี้

 • เดือนมกราคม วันที่ 2, 9, 16, 23, 30
 • เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 6, 13, 20, 27
 • เดือนมีนาคม วันที่ 6, 13, 20, 27
 • เดือนเมษายน วันที่ 3, 10, 20, 27
 • เดือนพฤษภาคม วันที่ 4, 11, 18, 25
 • เดือนมิถุนายน วันที่ 1, 8, 15, 22, 29
 • เดือนกรกฎาคม วันที่ 6, 13, 20, 27
 • เดือนสิงหาคม วันที่ 3, 10, 17, 24, 28
 • เดือนกันยายน วันที่ 7, 14, 21, 28
 • เดือนตุลาคม วันที่ 5, 12, 19, 26
 • เดือนพฤศจิกายน วันที่ 2, 9, 16, 23, 30
 • เดือนธันวาคม วันที่ 7, 14, 21, 28

วันธงชัย ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565

นอกจากจะมี วันธงชัย มาให้กับทุกคนแล้วแอดยังมี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านใหม่ ออกรถใหม่ และฤกษ์แต่งงาน ตลอดทั้งปีมาให้อีกด้วย ซึ่งจะมีวันไหนบ้างมาดูกันได้เลย

วันธงชัย ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

ย้ายเข้าบ้าน
 • เดือนมกราคม 2565 มี วันที่ 13, 16, 21, 23, 27, 30
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มี วันที่ 1, 3, 10, 11, 15, 18, 27, 28
 • เดือนมีนาคม 2565 มี วันที่ 13, 14, 17, 31
 • เดือนเมษายน 2565 มี วันที่ 1, 4, 24
 • เดือนพฤษภาคม 2565 มี วันที่ 13, 17, 24, 28
 • เดือนมิถุนายน 2565 มี วันที่ 1, 10, 16, 24, 28, 29
 • เดือนกรกฎาคม 2565 มี วันที่ 2, 8, 13, 16, 24, 25, 27, 29, 30
 • เดือนสิงหาคม 2565 มี วันที่ 15, 23
 • เดือนกันยายน 2565 มี วันที่ 6, 7, 10, 14, 19, 21, 24
 • เดือนตุลาคม 2565 มี วันที่ 4, 5, 15, 16, 26, 31
 • เดือนพฤศจิกายน 2565 มี วันที่ 9, 18, 21
 • เดือนธันวาคม 2565 มี วันที่ 5, 6, 9, 21

วันธงชัย ฤกษ์เปิดร้าน

เปิดร้าน
 • เดือนมกราคม 2565 มี วันที่ 6, 9, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มี วันที่ 5, 10, 11, 28
 • เดือนมีนาคม 2565 มี วันที่ 6, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 31
 • เดือนเมษายน 2565 มี วันที่ 1, 04, 05, 11, 12, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 30
 • เดือนพฤษภาคม 2565 มี วันที่ 8, 13, 17, 24, 29
 • เดือนมิถุนายน 2565 มี วันที่ 27, 28
 • เดือนกรกฎาคม 2565 มี วันที่ 2, 11, 25, 26
 • เดือนสิงหาคม 2565 มี วันที่ 23, 29, 31
 • เดือนกันยายน 2565 มี วันที่ 7, 10, 14, 19, 21, 24, 26, 27
 • เดือนตุลาคม 2565 มี วันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 31
 • เดือนพฤศจิกายน 2565 มี วันที่ 1, 2, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23
 • เดือนธันวาคม 2565 มี วันที่ 6, 20, 21

วันธงชัย ฤกษ์ออกรถใหม่

รถใหม่
 • เดือนมกราคม 2565 มี วันที่ 8
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มี วันที่ 15
 • เดือนมีนาคม 2565 มี วันที่ 25
 • เดือนเมษายน 2565 มี วันที่ 22
 • เดือนพฤษภาคม 2565 มี วันที่ 4
 • เดือนมิถุนายน 2565 มี วันที่ 22
 • เดือนกรกฎาคม 2565 มี วันที่ 29
 • เดือนสิงหาคม 2565 มี วันที่ 19
 • เดือนกันยายน 2565 มี วันที่ 4
 • เดือนตุลาคม 2565 มี วันที่ 26
 • เดือนพฤศจิกายน 2565 มี วันที่ 15
 • เดือนธันวาคม 2565 มี วันที่ 25

วันธงชัยฤกษ์แต่งงาน

แต่งงาน
 • เดือนมกราคม 2565 มี วันที่ 2, 9, 12, 15, 21, 25, 27, 31
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มี วันที่ 8, 11, 4, 20, 24, 26
 • เดือนมีนาคม 2565 มี วันที่ 2, 9, 12, 15, 21, 25, 27, 31
 • เดือนเมษายน 2565 มี วันที่ 8, 11, 14, 20, 24, 26, 30
 • เดือนพฤษภาคม 2565 มี วันที่ 7, 10, 13, 19, 23, 25, 29
 • เดือนมิถุนายน 2565 มี วันที่ 6, 9, 12, 18, 22, 24, 28
 • เดือนกรกฎาคม 2565 มี วันที่ 5, 8, 11, 17, 21, 23, 27
 • เดือนสิงหาคม 2565 มี วันที่ 4, 7, 10, 16, 20, 22, 26
 • เดือนกันยายน 2565 มี วันที่ 2, 5, 8, 14, 18, 20, 24
 • เดือนตุลาคม 2565 มี วันที่ 2, 5, 8, 14, 18, 20, 24, 31
 • เดือนพฤศจิกายน 2565 มี วันที่ 3, 6, 12, 18, 22, 30
 • เดือนธันวาคม 2565 มี วันที่ 3, 6, 12, 16, 18, 22, 29
วันธงชัยคือ

ตามหลักโหราศาสตร์วันธงชัย คือ วันดีอันเป็นมงคลเหมาะแก่การทำงานที่เป็นมงคลต่าง ๆ เชื่อว่าหากประกอบงานในวันดังกล่าวนี้จะประสบความสำเร็จ มีชัยชนะเหนือศัตรู อุปสรรคทั้งปวง

วันอธิบดี

วันอธิบดี เหมาะสำหรับกับผู้ที่มีตำแหน่งหัวหน้า เจ้านาย หรือเจ้าของกิจการต่าง ๆ ที่ต้องการอำนาจ มีบารมี หรือต้องการที่จะได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง เหมาะที่จะประกอบงานมงคลในวันดังกล่าวนี้

วันโลกาวินาศ

ตามความเชื่อถือว่าเป็นวันที่ไม่ดี วันอัปมงคล ไม่ควรที่จะจัดงานมงคลใด ๆ ทั้งสิ้น หากกระทำการใด ๆ ในวันดังกล่าวนี้ จะทำให้เกิดความสูญเสีย ไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่เรื่องวุ่นวาย อุปสรรคเข้ามาขัดขวาง

ขอบคุณรูปบางส่วนจาก northwesternmutual

สรุปส่งท้าย

หลายท่านคงจะได้วัน ฤกษ์ดี 2565 ฤกษ์มงคลตลอดทั้งปีกันไปแล้ว วันดี ๆ และวันธงชัยตลอดทั้งปีมีเพียงไม่กี่วัน ให้เริ่มวางแผนปักหมุดวันดี ๆ กันตั้งแต่เนิ่น ๆ สะดวกวันไหนเตรียมลางานประกอบงานอันเป็นมงคลกันเลย เมื่อความเป็นสิริมงคลเกืดขึ้นแล้ว ความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง โชคลาภ เงินทอง ก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอน

หากหลายคนกำลังมองหาแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัยได้เงินจริงนอกจากที่เว็บโต๊ดของเราแล้วยังมี Lottovip เว็บเศรษฐี ที่จะพา Ruay เป็นแหล่งลงทุนครบวงจรเจ้าใหญ่เชื่อถือได้ ไม่มีโกง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด