Tode Logo Web 01
คาถาบูชาดวงชะตา

รวม คาถาบูชาดวงชะตา ขับไล่อุปสรรคในชีวิต

เราเชื่อว่าชาว Tode88 ต้องมีสายมูอยู่อย่างแน่นอน ในวันนี้โต๊ดจะพาทุกคนไปส่อง คาถาบูชาดวงชะตา จากสำนักดังต่าง ๆ ที่เช็คดูแล้วได้ผลชัวร์ ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ชะตาชีวิตไม่ค่อยจะดี ทำอะไรก็ดูติดขัดไปเสียหมด เงินทองไม่ได้มีเข้ากระเป๋ามากเหมือนเมื่อก่อน จนบางครั้งก็รู้สึกเซ็งว่าทำไมชะตาชีวิตของคนเราถึงไม่เท่ากัน ถ้าจะหาวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คงจะต้องท่อง คาถาบูชาดวงชะตา

การเสริมดวงชะตานับว่าเป็นการเพิ่มพลังชีวิตของเราอย่างหนึ่ง ที่จะรู้สึกทุกครั้งว่าสบายใจเป็นอย่างมากหลังจากเสริมดวงชะตาเสร็จ ใช่ว่าทุกคนจะดวงไม่ดีเสมอไป ทุกคนย่อมมีช่วงที่ดวงขึ้นและดวงตกด้วยกันทั้งนั้น แต่การท่องคาถาเพื่อบูชาดวงชะตาก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถช่วงยกดวงชะตาให้สูงขึ้นได้

ไหว้

คาถาบูชาดวงชะตา คาถาความรุ่งโรจน์

สำหรับ คาถาบูชาดวงชะตา เป็นคาถาที่คอยช่วยให้ผู้คนประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ได้รู้สึกด้อยไปกว่าคนอื่น ๆ เป็นการสวดเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษา คาถาป้องกันตัว ช่วยคุ้มครองให้มีแต่ความแคล้วคลาดปลอดภัย คาถาที่แอดมินนำมาฝากทุกคนวันนี้มีหลากหลายคาถาให้ได้เลือกสวดตามความต้องการและเหมาะสมกับตัวเอง ไปติดตามกันได้เลย

คาถาพิชัยสงคราม

เริ่มต้นกันที่คาถาแรกเป็นคาถาพิชัยสงคราม ที่ใคร ๆ ต่างก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอน เมื่อได้ท่องคาถานี้แล้วจะช่วยป้องกันและเสริมสร้างสิริมงคลให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน หากชีวิตดีอยู่แล้วก็สามารถที่จะท่องคาถาเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้อีก

“ นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ
สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม ”

หลักการท่องคาถา : การท่องคาถานี้ให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นที่จะต้องท่องตามวันเกิด ดังนี้ คนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ท่อง 6 รอบ, วันจันทร์ 15 รอบ, วันอังคาร 8 ครั้ง, วันพุธท่อง 17 จบ, วันพฤหัสบดี 14 จบ, วันศุกร์ 21 รอบ, และวันเสาร์ท่องทั้งหมด 10 จบ

นั่งสมาธิ

คาถาบูชาดวงชะตา คาถาเปิดดวงชะตา

คาถาชนะมาร ในช่วงที่ชีวิตมีแต่ความย่ำแย่ จะเดินไปทางไหนก็พบเจอแต่ทางตันหาทางออกไม่เจอ การท่อง “คาถาเปิดดวงชะตา” เมื่อท่องคาถานี้แล้วจะพบเจอแต่ความมงคลในชีวิต

“ (ท่องนะโม 3 จบ) พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทธเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดี ๆ ทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วย ยะธาพุทโมนะ นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ฌาณบารมี ญาณบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้ เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ”

วิธีการท่องคาถาให้สำเร็จ : หากอยากท่องคาถาเปิดดวงชะตาให้สำเร็จ จำเป็นที่จะต้องรักษาศีลห้าควบคู่กันไปด้วย ควรท่องขั้นต่ำวันละ 3 ครั้ง หรือจะท่องมากกว่านั้นก็ได้ตามแต่จิตศรัทธาของผู้ท่อง

ท่องคาถาเปลี่ยนดวง

เมื่อชีวิตย่ำแย่ลงการท่องคาถาเปลี่ยนดวงชะตาก็นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี เห็นผลได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการทำวิธีอื่น คาถาที่จะพลิกหลังมือให้กลับมาเป็นหน้ามืออีกครั้ง หลังจากที่ผ่านเรื่องราวร้าย ๆ มาอย่างยาวนาน คุณจะได้พบกับทางออกดี ๆ เสียที

“ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (ก้มกราบ 1 ครั้ง)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (ก้มกราบ 1 ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (ก้มกราบ 1 ครั้ง) “

” พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต
ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ
ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่
สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห
ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ
ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)
วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ
ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ
มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา
ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ
ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ
มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ
ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ ”

หลักและวิธีการท่องคาถา : เลือกสถานที่ที่มีแต่ความสงบในการท่องคาถานี้ โดยที่จะท่องวันละกี่จบก็ได้แค่ต้องท่องให้จบบทห้ามท่องแบบขาด ๆ เกิน ๆ

หลวงพ่อโต

คาถาบูชาดวงชะตา มหาโชคดี คาถาชินบัญชร

คาถาชื่อดังที่ได้ยินกันมาอย่างยาวนาน คาถาชินบัญชร เป็นคาถาของสมเด็จพระพุทธจารย์โต ที่ดัดแปลงมาจากคัมภีร์โบราณ มีความเชื่อว่าถ้าผู้ใดสวดคาถานี้เป็นประจำทุก ๆ วัน จะไม่มีอันตรายใด ๆ เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตได้

บทสวดคาถาชินบัญชรแบบสั้น : ( ท่องนะโม 3 จบ ) ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา ( ท่อง 10 จบ )

บทสวดคาถาชินบัญชรแบบยาว : ( ท่องนะโม 3 จบ ) ก่อนที่จะทำการสวดให้นึกถึง หลวงพ่อโต พรหมรังสี แล้วตั้งจิตตั้งใจอธิษฐาน
ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง   ธะนะกาโม ละเภธะนัง
อัตถิกาเย กายะ ญายะ   เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

หลักการตั้งจิตอธิษฐาน : ให้เริ่มสวดคาถาชินบัญชรวันพฤหัสเป็นวันแรก เพราะนับว่าเป็นวันครู หากเตรียมดอกบัว 9 ดอก ดอกมะลิ 1 กำได้ด้วยจะดีมาก

อยากมีเงิน ท่องคาถาอะไรดี

เมื่ออยากมีเงินแต่หาด้วยงานประจำอย่างเดียวคงจะไม่พออาจจะต้องใช้หลักทางไสยศาสตร์เพิ่มเข้ามาด้วย แนะนำให้ท่อง คาถาเงินล้าน จะส่งเสริมให้ดวงชะตาทางด้านการเงินของคุณปังกว่าเดิม

คาถาทำให้เดินทางปลอดภัย มีไหม

หลายคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัด หรือเดินทางออกจากบ้าน อาจจะรู้สึกกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย เราไม่ประมาทแต่คนอื่นยังประมาทอยู่แบบนี้ก็แย่ คาถาเดินทางปลอดภัย จะช่วยให้ชีวิตในการเดินทางของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้น

คาถาไหนทำให้สอบผ่านได้บ้าง

หากใครกำลังวุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ แต่อ่านหนังสือยังไงก็ไม่สามารถที่จะจำได้หมดทุก ๆ ตัวอักษร หรือบางครั้งก็จำไม่ได้เลยว่าอ่านอะไรไปแล้วบ้าง แนะนำให้ท่อง คาถาสอบผ่าน เพื่อเป็นตัวช่วยอีกทางเลือกหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ

ขอบคุณรูปภาพจาก Pinterest

สรุป

ใครที่กำลังพบเจอกับปัญหามากมายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตแล้วยังหาทางออกไม่เจออยากให้เปิดใจลองท่อง คาถาบูชาดวงชะตา ลองตั้งจิตให้นิ่ง อยู่ในที่ที่เงียบสงบ ไม่มีผู้คน เดินออกมาจากปัญหาสักพักหนึ่งแล้วหายใจเข้า หายใจออกจนกว่าตนเองจะรู้สึกสบายใจขึ้นมา ลองคิดหาวิธีอีกสักครั้งอาจจะมีทางออกที่ดีที่สุดรอคุณอยู่

สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ หวยออนไลน์ ดี ๆ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่ไหน ๆ จ่ายเงินไว มีรูปแบบหวยให้เล่นอย่างไม่จำเจ ต้องลองเข้ามาที่ เศรษฐี มีให้ได้เลือกเล่นอย่างไม่มีเบื่อ ทั้งหวยรัฐบาลไทย, หวยลาว, หวยยี่กี, หวยหุ้น หรือจะเป็นเกมก็มีให้เล่นด้วยเช่นเดียวกันทั้ง เป่ายิงฉุบ, ไฮโล, หรือจะหัวก้อย รับรองได้ว่าคุณจะสนุกจนลืมความเครียดไปเลย

บทความแนะนำ

เรื่องล่าสุด